[1]
S. Leciejewski, „Transfer idei z biologii do informatyki na przykładzie algorytmów ewolucyjnych”, SPCh, t. 53, nr 1, s. 123-142, luty 2018.