[1]
A. Lemańska, „Zygmunt Hajduk, Struktury metodologiczne w nauce. Słowa klucze filozofii nauki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016 (rec.)”, SPCh, t. 53, nr 4, s. 103-109, mar. 2019.