[1]
E. Podrez, „Tadeusz Biesaga, Spór o podstawy etyki medycznej. Teleologizm E.D. Pellegrino a kontraktualizm R.M. Veatcha, Uniwersytet Papieski JPII w Krakowie, Wydaw. Nauk., Kraków 2014 (rec.)”, SPCh, t. 53, nr 4, s. 111-130, mar. 2019.