[1]
M. Szajda, „Identyfikacja wartości na drodze aksjologii semiologiczno-ikonograficznej”, SPCh, t. 54, nr 2, s. 31-59, mar. 2019.