[1]
T. Femiak, „O uobecnieniu duszy, Sokratesie psychagogu i sztuce uświadomionego mówienia”, SPCh, t. 54, nr 3, s. 85-110, mar. 2019.