[1]
A. Gralewicz, „Filozofia i film – sprawozdanie z Warszawskiego Dnia Filozofii, obchodzonego w dniu 16 listopada 2017 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”, SPCh, t. 54, nr 4, s. 141-156, lis. 2019.