[1]
J. Buczkowska, „Poznawcza geneza języka a informacyjna struktura znaczenia”, SPCh, t. 51, nr 4, s. 75-96, wrz. 2016.