[1]
P. Łaciak, „Pojęcie przesądu w filozofii krytycznej Kanta i fenomenologii Husserla”, SPCh, t. 51, nr 4, s. 123-149, wrz. 2016.