[1]
J. Kaczmarek, „O stosowaniu narzędzi i struktur formalnych w filozofii. Ontologia formalna. Ontologia topologiczna”, SPCh, t. 55, nr 2, s. 103-124, cze. 2019.