[1]
M. Piekarski, „Podstawy fenomenologii poznania a problem języka. Uwagi do książki Witolda Płotki "Studia z fenomenologii poznania"”, SPCh, t. 55, nr 4, s. 137-149, grudz. 2019.