[1]
J. Luty, „Jak możliwa jest adaptacyjna analiza sztuki? Niektóre problemy metodologiczne estetyki ewolucyjnej”, SPCh, t. 56, nr 1, s. 55-78, mar. 2020.