[1]
A. Kobyliński, „Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej nt. "Przyrodoznawstwo – Filozofia – Teologia. Obszary i perspektywy dialogu", Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 15–16 października 2019 r.”, SPCh, t. 56, nr 1, s. 161-170, mar. 2020.