[1]
M. Nowak, „Sprawozdanie z konferencji: "Człowiek i społeczeństwo wobec wyzwań technologii. Filozoficzno-kulturowe aspekty postępu technicznego", UKSW, 23.05.2019 r.”, SPCh, t. 56, nr 1, s. 179-192, mar. 2020.