[1]
M. Woźniewska-Działak, „Patriotyzm w filozofii praktycznej Karola Libelta. Wokół rozprawy "O miłości ojczyzny"”, SPCh, t. 56, nr 2, s. 163-191, cze. 2020.