[1]
G. Bugajak, „Uwagi metodologiczne na temat badań nad pochodzeniem człowieka”, SPCh, t. 56, nr 4, s. 15–27, grudz. 2020.