[1]
J. Grzybowski, „Znaczenie, recepcja i konsekwencje filozoficzne encykliki "Aeterni Patris" w kontekście pytania o filozofię chrześcijańską”, SPCh, t. 56, nr 4, s. 225-255, grudz. 2020.