[1]
W. Tomaszewska, „O prawdzie w literaturze uwag kilka”, SPCh, t. 56, nr 4, s. 341-357, grudz. 2020.