[1]
M. Puczydłowski, „Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz, Homo capax, capax hominis. Z problematyki antropologicznej w późnej twórczości Adama Mickiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019, ss. 256 (rec.)”, SPCh, t. 57, nr 1, s. 141-146, lip. 2021.