[1]
J. M. Janowski, „W poszukiwaniu tożsamości współczesnej filozofii przyrody”, SPCh, t. 57, nr 2, s. 73–99, grudz. 2021.