Perz, T. „Człowieczeństwo W ujęciu Jerzego Chmurzyńskiego”. Studia Philosophiae Christianae, t. 58, nr 1, lipiec 2022, s. 73-97, doi:10.21697/spch.2022.58.A.04.