Sawicki, M., i A. Kowalski. „Pogańscy Bogowie nieświadomości. Przed-Filozoficzna myśl Grecka a Koncepcja Polimorficznego umysłu W Psychologii głębi”. Studia Philosophiae Christianae, t. 58, nr 1, lipiec 2022, s. 141-57, doi:10.21697/spch.2022.58.A.07.