Kucharski, D. „Thomasa Reida Interpretacja «teorii idei». Pytanie O bezpośredni Przedmiot Poznania”. Studia Philosophiae Christianae, t. 58, nr 2, grudzień 2022, s. 53-74, doi:10.21697/spch.2022.58.A.10.