Tytko, K. „Personalistyczny Projekt Filozofii Osoby a wspólnota osób. Grzegorz Hołub, «Understanding the Person. Essays on the Personalism of Karol Wojtyła», Peter Lang, Berlin 2021, Ss. 196 (rec.)”. Studia Philosophiae Christianae, t. 58, nr 2, grudzień 2022, s. 161-75, doi:10.21697/spch.2022.58.R.04.