Grzegorzyca, A. „Eriugeny Ontologiczna Koncepcja rzeczywistości”. Studia Philosophiae Christianae, T. 52, nr 2, luty 2018, s. 53-69, doi:10.21697/2016.52.2.03.