Grzybowski, J. „(rec.) Dawid Lipski, Jan Peckham I Tomasz Z Akwinu. Spór O jedność Formy Substancjalnej W człowieku, Seria: Opera Philosophorum Medii Aevi (textus Et studia), Tom 15, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2015”. Studia Philosophiae Christianae, T. 52, nr 2, luty 2018, s. 155-9, doi:10.21697/2016.52.2.31.