Kozanecka-Dymek, A. M. „(rec.) Michał Adamczyk. Wiedza – Wiara – racjonalność. Jana Franciszka Drewnowskiego Program logizującej Modernizacji myśli Filozoficzno – Teologicznej, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2015”. Studia Philosophiae Christianae, T. 52, nr 2, luty 2018, s. 160-9, doi:10.21697/2016.52.2.32.