Kobyliński, A. „Sprawozdanie Z uroczystości Otwarcia Centrum Etyki Chrześcijańskiej Im. Tadeusza ślipki SJ, połączonej Z VI ogólnopolskim Konwersatorium Z Cyklu "Styczeń – Ślipko – Tischner. Inspiracje chrześcijańskie W etyce", Akademia Ignatianum, Kraków, 13 Maja 2016”. Studia Philosophiae Christianae, T. 52, nr 2, luty 2018, s. 170-5, doi:10.21697/2016.52.2.41.