Kazibut, R. „Epistemiczny układ Odniesienia Praktyki Badawczej Nauki Laboratoryjnej”. Studia Philosophiae Christianae, T. 52, nr 4, luty 2018, s. 59-82, doi:10.21697/2016.52.4.13.