Grabowski, M. „Egzegeza Filozoficzna początku Genesis”. Studia Philosophiae Christianae, T. 53, nr 1, luty 2018, s. 35-58, doi:10.21697/2017.53.1.02.