Duchliński, P. „Tomistyczna Krytyka Ontologii Fenomenologicznej”. Studia Philosophiae Christianae, T. 53, nr 2, luty 2018, s. 29-75, doi:10.21697/2017.53.2.02.