Kiwka, M. „Mistyczne Odkrywanie Boga W "Itinerarium Mentis in Deum" św. Bonawentury”. Studia Philosophiae Christianae, T. 53, nr 2, luty 2018, s. 77-121, doi:10.21697/2017.53.2.03.