Kobyliński, A. „Sprawozdanie Z międzynarodowej Konferencji Naukowej "Reflections on the Man in the Slavic Philosophical Thought", Trnavská Univerzita V Trnave, Trnawa, 26 Października 2016 R.”. Studia Philosophiae Christianae, T. 53, nr 2, luty 2018, s. 153-62, doi:10.21697/2017.53.2.41.