Walzer, M., i A. Cebula. „Wojna Sprawiedliwa I Wojna święta: Raz Jeszcze”. Studia Philosophiae Christianae, T. 53, nr 3, marzec 2019, s. 21-40, doi:10.21697/2017.53.3.01.