Cebula, A. „W czterdzieści Lat Po Publikacji "Wojen Sprawiedliwych I niesprawiedliwych" Michaela Walzera. Kilka Uwag Na Temat Zasady równego Statusu Moralnego uczestników działań Zbrojnych”. Studia Philosophiae Christianae, T. 53, nr 3, marzec 2019, s. 165-8, doi:10.21697/2017.53.3.09.