Skorowski, H. „Wojna Etycznie Usprawiedliwiona W świetle Katolickiej Nauki społecznej”. Studia Philosophiae Christianae, T. 53, nr 3, marzec 2019, s. 187-94, doi:10.21697/2017.53.3.10.