Buczkowska, J. „Reguły użycia wyrażeń I normatywność Znaczenia”. Studia Philosophiae Christianae, T. 53, nr 4, marzec 2019, s. 5-30, doi:10.21697/2017.53.4.01.