Grzegorzyca, A. „Platońskie Idee I Eriugeny Przyczyny Prymordialne W kontekście Ich przyczynowości I poznawalności”. Studia Philosophiae Christianae, T. 53, nr 4, marzec 2019, s. 31-47, doi:10.21697/2017.53.4.02.