Lemańska, A. „Zygmunt Hajduk, Struktury Metodologiczne W Nauce. Słowa Klucze Filozofii Nauki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016 (rec.)”. Studia Philosophiae Christianae, T. 53, nr 4, marzec 2019, s. 103-9, doi:10.21697/2017.53.4.31.