Podrez, E. „Tadeusz Biesaga, Spór O Podstawy Etyki Medycznej. Teleologizm E.D. Pellegrino a Kontraktualizm R.M. Veatcha, Uniwersytet Papieski JPII W Krakowie, Wydaw. Nauk., Kraków 2014 (rec.)”. Studia Philosophiae Christianae, T. 53, nr 4, marzec 2019, s. 111-30, doi:10.21697/2017.53.4.32.