Rejewska, J., i M. Ustaszewski. „Sprawozdanie Z ogólnopolskiej Konferencji studentów I doktorantów "Przemoc W życiu Publicznym – Perspektywa Filozoficzna, Polityczna I historyczna", Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, Warszawa, 24 Maja 2017 R.”. Studia Philosophiae Christianae, T. 53, nr 4, marzec 2019, s. 139-50, doi:10.21697/2017.53.4.41.