Waleszczyński, A. „Efekt Knobe’a Z Perspektywy Etyki Tomistycznej. Problem porządków I Kompetencji Normatywnych”. Studia Philosophiae Christianae, T. 54, nr 1, marzec 2019, s. 65-92, doi:10.21697/2018.54.1.13.