Wachowski, W. „Normatywność Usytuowana. Ujęcie Ekologiczne”. Studia Philosophiae Christianae, T. 54, nr 1, marzec 2019, s. 143-65, doi:10.21697/2018.54.1.16.