Piłat, R. „Drażliwość I Krytycyzm. O Roli Filozoficznej Krytyki W Kulturze I Edukacji”. Studia Philosophiae Christianae, T. 54, nr 2, marzec 2019, s. 5-29, doi:10.21697/2018.54.2.01.