Piekarski, M. „Jedna Czy Wiele normatywności?”. Studia Philosophiae Christianae, T. 54, nr 2, marzec 2019, s. 61-81, doi:10.21697/2018.54.2.11.