Kmiecikowski, W. „O Pewnym dwugłosie W Szkole Lwowsko-Warszawskiej. Normatywność między Etologią a Etyką Empiryczną”. Studia Philosophiae Christianae, T. 54, nr 2, marzec 2019, s. 83-109, doi:10.21697/2018.54.2.12.