Leśniak, P. „Filozofia Jako ćwiczenie Duchowe. Coachingowy Model Uprawiania Filozofii”. Studia Philosophiae Christianae, T. 54, nr 3, marzec 2019, s. 5-36, doi:10.21697/2018.54.3.11.