Woszczyk, A. „Żałoba, Rozpacz, śmierć − Analiza Kazusu. Próba dookreślenia Specyfiki Pracy Doradczo-Filozoficznej”. Studia Philosophiae Christianae, T. 54, nr 3, marzec 2019, s. 37-60, doi:10.21697/2018.54.3.12.