Zdybek, P. „Krytyczne Spojrzenie Z Perspektywy Psychologa Na Granice Poradnictwa Filozoficznego W porównaniu Do Psychoterapii, Pomocy Psychologicznej I Coachingu”. Studia Philosophiae Christianae, T. 54, nr 3, marzec 2019, s. 61-83, doi:10.21697/2018.54.3.13.