Femiak, T. „O Uobecnieniu Duszy, Sokratesie Psychagogu I Sztuce uświadomionego mówienia”. Studia Philosophiae Christianae, T. 54, nr 3, marzec 2019, s. 85-110, doi:10.21697/2018.54.3.14.