Leśniak, P. „Filozofia Tu I Teraz. Ontologia Procesu Jako Podstawa Filozoficznego Coachingu”. Studia Philosophiae Christianae, T. 54, nr 3, marzec 2019, s. 111-47, doi:10.21697/2018.54.3.15.